Příměstský tábor 

Jezdecko-chovatelský 

na Jarošově statku ve Studénce

 

Hlavním tématem tábora je jezdecký výcvik a poznávání přírody a zvířat - koní, poníků a dalších zvířat. Děti se dozví, jak se o koně starat, jak je čistit, co vše koně potřebují ke spokojenému životu. Péči o koně si sami vyzkouší, stejně jako nejkrásnější pohled na svět – pohled z koňského hřbetu. Každý den je do programu zařazena jízda na koni na lonži nebo s vodičem v kroku, v klusu, případně ve cvalu – podle schopností dětí. Děti se také seznámí s dalšími zvířátky na statku – oslíkem, holandskými kozami, miniovečkami, králíky, koťátky, činčilami a morčátky a pomohou se o ně starat. Těšit se mohou také na spoustu her a poznávání nových kamarádů a kamarádek. Tábor je určen pro děti ve věku 8-15 let, mladší děti po konzultaci s rodiči.

 

Termíny tábora 2018 :

Turnus 1:         16.7. - 20.7.           je plně obsazený

Turnus 2:         23.7. - 27.7.        je plně obsazený 

Turnus 3:         30.7. - 3.8.          je plně obsazený

Turnus 4:         13.8. - 17.8.        je plně obsazený

Turnus 5:          20.8. - 24.8.         je plně obsazený


Předpokládaný harmonogram dne:

07:40 - 08:00    sraz na Jarošově statku (dříve pouze po domluvě s lektorem)

08:00 - 08:30   zábavná ranní rozcvička, zahřátí a protažení

08:30 - 11:30   péče o koně, poníky a další zvířátka, svačina, sedlání koní, ježdění na jízdárně, ošetření koní

11:30 - 13:30   oběd, odpočinek, povídání o koních a o tom, co potřebují ke spokojenému životu a jak se

                      k nim chovat

13:30 – 16:00  aktivity s koňmi, poníky a zvířátky, svačina, hry, soutěže, procházky

16:00               vyzvedávání dětí z tábora 

 

Vyhrazujeme si právo měnit harmonogram podle aktuálního počasí.

Většina aktivit bude probíhat na Jarošově statku, pro případ nepříznivého počasí máme pro aktivity s koníky k dispozici menší krytou jízdárnu, ale pokud by byla velká zima a vytrvale pršelo, přemístili bychom se do klubovny na zámku a aktivity přizpůsobili počasí.

 

Stravování:

Pro děti budou zajištěny teplé obědy a pitný režim.Svačinky si nosí děti samy.

 

Ceny:
Cena za jeden turnus je 2.900 Kč a záloha je 1000 Kč. V případě odhlášení dítěte nejpozději 2 měsíce před nástupem na tábor, bude 50 % zálohy vráceno. Tábor je nutno doplatit nejpozději 14 dní před nástupem na vybraný turnus. V ceně tábora jsou zahrnuty teplé obědy, program, pitný režim, jízda na koni a zapůjčení bezpečnostní vesty a přilby.

 

Kapacita:

Z důvodu maximálního počtu 10 dětí na táboře rozhoduje o účasti dítěte termín odevzdání přihlášky a uhrazení zálohy. Pokud nebude přihlášen minimální počet 4 dětí, daný turnus se automaticky ruší. Pokud by k tomu došlo, bude tato informace umístěna na našem webu a zaslána e-mailem rodičům již přihlášených dětí. Samozřejmě bude nabídnuta možnost vrácení zálohy, či přehlášení dítěte na jiný termín.

 

Co s sebou?

Oblečení

Prosím, zvolte vhodné sportovní oblečení podle aktuálního počasí. Kalhoty by se neměly dětem vyhrnovat a neměly by být úplně tenké, nejlepší jsou silnější legíny nebo pružné džíny, přiléhavé u kotníků (ne klouzavé šusťáky). Nutná je pokrývka hlavy proti slunci. Přibalte dětem na převlečení také tričko, mikinu a tepláky ( promoknutí, atd.)

 

Boty

Dítě musí mít na nohou pevnou, uzavřenou obuv (tenisky) kvůli bezpečnosti při jízdě na koni. Můžete jim s sebou dát sandály na přezutí, ale na koně musí mít pevné boty, které nepadají.
V případě deštivého počasí jsou vhodné gumové holínky.

 

Další

Repelent, pláštěnku (příp. deštník), pero, blok, papírové kapesníky. Vhodná je rovněž vlastní jezdecká nebo cyklistická přilba (není podmínkou, zapůjčení je v ceně tábora).

 

Chování:
Pokud dítě poruší zásady slušného chování a bude se chovat nevhodně, bude na své chování důrazně upozorněno. Pokud se nevhodné chování bude opakovat, bude dítě z tábora vyloučeno bez možnosti jakékoliv náhrady. Rodiče budou o nežádoucím chování svých dětí dostatečně a včas informováni. Za nevhodné chování považujeme kouření (které je na táboře přísně zakázáno), požívání alkoholu či jiných omamných látek, vulgární nadávky, nedodržování instrukcí lektorů a asistentů (protože se jedná o prostředí, kde jsou živá zvířata, vyžadujeme kvůli bezpečnosti maximální pozornost v této oblasti).

 

Důležité:

První den nástupu dítěte na tábor odevzdejte, prosím:

·         kopii průkazky zdravotní pojišťovny

·         prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti dítěte (ne starší než 3 dnů) 

          a souhlas rodičů viz formulář „Prohlášení“

 

 

Upozornění: dovolujeme si Vás upozornit, že i přes nejlepší kontrolu a dozor může dojít 
k nepředvídané události. Proto prosíme, aby děti měly uzavřené vlastní úrazové pojištění, přestože to není podmínkou.

 

Přihlášky a platby:

Přihlášky, zálohy a platby můžete odevzdávat osobně v areálu Jarošova statku nebo elektronicky. 

Platby můžete zasílat bankovním převodem na náš účet 3817394319/0800.  Do zprávy pro příjemce napište TÁBOR 1- 5 (podle vybraného turnusu) - jméno a příjmení dítěte. Doplatek táboru prosím zašlete na výše uvedený účet nebo doručte osobně nejpozději 14 dnů před nástupem na tábor.

 

Za přihlášené dítě se považuje to, které má odevzdanou vyplněnou přihlášku a zaplacenou zálohu nebo celou částku.

 

PŘEKÁŽKOU V ÚČASTI NA TÁBOŘE JE AKUTNÍ ONEMOCNĚNÍ NEBO ALERGIE NA ZVÍŘECÍ SRST !                                       

Další informace na tel: 736 153 015, nebo na email  jarosuvstatek@seznam.cz

  Přihláška  

Prohlášení - Odevzdává se v den nástupu na tábor, datum den nástupu.