Příměstský tábor 

Jezdecko-chovatelský 

na Jarošově statku ve Studénce

 

Hlavním tématem tábora je jezdecký výcvik a poznávání přírody a zvířat - koní, poníků a dalších zvířat. Děti se dozví, jak se o koně starat, jak je čistit, co vše koně potřebují ke spokojenému životu. Péči o koně si sami vyzkouší, stejně jako nejkrásnější pohled na svět – pohled z koňského hřbetu. Každý den je do programu zařazena jízda na koni na lonži nebo s vodičem v kroku, v klusu, případně ve cvalu – podle schopností dětí. Děti se také seznámí s dalšími zvířátky na statku – oslíkem, holandskými kozami, ovečkami, králíky a morčátky a pomohou se o ně starat. Těšit se mohou také na spoustu her a poznávání nových kamarádů a kamarádek. Tábor je určen pro děti ve věku 8 let, mladší děti po konzultaci s rodiči.

 

Termíny tábora 2019 :

Turnus 1:         8.7. - 12.7.      

Turnus 2:         15.7. - 19.7.     

Turnus 3:         29.7. - 2.8.       

Turnus 4:         12.8. - 16.8.    

Turnus 5:          19.8. - 23.8.     

 


Táborový den probíhá obvykle takto:

07:45 - 08:00   sejdeme se na Jarošově statku (dříve pouze po domluvě s lektorem)

08:00 - 08:30   rozhýbeme se po ránu a krásně protáhneme

08:30 - 11:30   staráme se o koně, poníky a další zvířátka, potřebují nakrmit a vyčistit, doplníme síly krátkou svačinkou, sedláme a jdeme jezdit

11:30 - 13:30   oběd, odpočinek, povídání o koních o zvířátkách, čas na kreslení, tvoření

13:30 – 16:00  čas na hry, soutěže, procházky, odpolední svačinku, aktivity s dalšími zvířátky

16:00              čas jít domů, vyzvedávání dětí z tábora 

 

Vyhrazujeme si právo měnit program podle aktuálního počasí.

Většinu času budeme trávit na Jarošově statku, pokud by nám počasí nepřálo a bylo příliš horko nebo dlouho pršelo, máme k dispozici menší krytou jízdárnu a klubovnu. Využíváme i krásný zámecký park, kde můžeme trávit odpolední čas.

 

Stravování:

Pro děti zajišťujeme teplé obědy a pitný režim. Svačinky si nosí děti samy.

 

Ceny:
Cena za jeden turnus je 3.300 Kč, členové klubu SK Jarošův statek mají slevu 200,- Kč a záloha je 1000 Kč. Přihlášku bereme za závaznou po zaplacení zálohy. V případě odhlášení dítěte nejpozději 2 měsíce před nástupem na tábor, bude 50 % zálohy vráceno. Tábor je nutno doplatit nejpozději 14 dní před nástupem na vybraný turnus. V ceně tábora jsou zahrnuty teplé obědy, program, pitný režim, jízda na koni a zapůjčení bezpečnostní vesty a přilby.

 

Kapacita:

Z důvodu maximálního počtu 10 dětí na táboře rozhoduje o účasti dítěte termín odevzdání přihlášky a uhrazení zálohy. Pokud nebude přihlášen minimální počet 4 dětí, daný turnus se automaticky ruší. Pokud by k tomu došlo, bude tato informace umístěna na našem webu a zaslána e-mailem rodičům již přihlášených dětí. Samozřejmě bude nabídnuta možnost vrácení zálohy, či přehlášení dítěte na jiný termín.

 

Co s sebou?

Oblečení pro jízdu na koni

Prosím, zvolte vhodné sportovní oblečení podle aktuálního počasí. Kalhoty by se neměly dětem vyhrnovat a neměly by být úplně tenké, nejlepší jsou silnější legíny nebo pružné džíny, přiléhavé u kotníků (ne klouzavé šusťáky).

Nutná je pokrývka hlavy proti slunci. Přibalte dětem na převlečení také tričko, kraťasy mikinu a tepláky ( promoknutí, atd.)

 

Boty

Dítě musí mít na nohou pevnou, uzavřenou obuv (tenisky) kvůli bezpečnosti při jízdě na koni. Můžete jim s sebou dát sandály na přezutí, ale na koně musí mít pevné boty, které nepadají.
V případě deštivého počasí jsou vhodné gumové holínky.

 

Další

Repelent, pláštěnku (příp. deštník), pero, blok, papírové kapesníky. Vhodná je rovněž vlastní jezdecká nebo cyklistická přilba (není podmínkou, zapůjčení je v ceně tábora).

 

Chování:
Pokud dítě poruší zásady slušného chování a bude se chovat nevhodně, bude na své chování důrazně upozorněno. Pokud se nevhodné chování bude opakovat, bude dítě z tábora vyloučeno bez možnosti jakékoliv náhrady. Rodiče budou o nežádoucím chování svých dětí dostatečně a včas informováni. Za nevhodné chování považujeme kouření (které je na táboře přísně zakázáno), požívání alkoholu či jiných omamných látek, vulgární nadávky, nedodržování instrukcí lektorů a asistentů (protože se jedná o prostředí, kde jsou živá zvířata, vyžadujeme kvůli bezpečnosti maximální pozornost v této oblasti).

 

Důležité:

První den nástupu dítěte na tábor odevzdejte, prosím:

·         kopii průkazky zdravotní pojišťovny

·         prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti dítěte (ne starší než 3 dnů) 

          a souhlas rodičů viz formulář „Prohlášení“

 

 

Upozornění: dovolujeme si Vás upozornit, že i přes nejlepší kontrolu a dozor může dojít k nepředvídané události. Proto prosíme, aby děti měly uzavřené vlastní úrazové pojištění, přestože to není podmínkou.

 

Přihlášky a platby:

Přihlášky, zálohy a platby můžete odevzdávat osobně v areálu Jarošova statku nebo elektronicky. 

Platby můžete zasílat bankovním převodem na náš účet 3817394319/0800.  Do zprávy pro příjemce napište TÁBOR 1- 5 (podle vybraného turnusu) - jméno a příjmení dítěte. Doplatek táboru prosím zašlete na výše uvedený účet nebo doručte osobně nejpozději 14 dnů před nástupem na tábor.

 

Za přihlášené dítě považujeme to, které má odevzdanou vyplněnou přihlášku a zaplacenou zálohu nebo celou částku.

 

PŘEKÁŽKOU V ÚČASTI NA TÁBOŘE JE AKUTNÍ ONEMOCNĚNÍ NEBO ALERGIE NA ZVÍŘECÍ SRST !                                       

Další informace na tel: 736 153 015, nebo na email  jarosuvstatek@seznam.cz

   Přihláška   

Prohlášení - Odevzdává se v den nástupu na tábor, datum den nástupu.