Příměstský tábor „Malý farmář“

na Jarošově statku ve Studénce

 

Hlavním tématem tábora je 
poznávání přírody a zvířat na statku - poníků, oslíka, oveček a dalších. 

Děti se dozví, jak se o zvířata na statku starat, jak je čistit a krmit a co vše potřebují ke spokojenému životu. Jako správní malí farmáři se naučí postarat o poníky, oslíka, ovečky, minikozy a králíky. Naučí se poníky vyčistit a vyvést je na pastvinu, budou krmit ovečky a hrát si s jehňátky. S mini kozami si vyzkouší překonat překážkovou dráhu a s králíkypřeskákat přes překážky. Zkrátka se naučí všechny základní „farmářské“ dovednosti. Vyzkouší si také nejkrásnější pohled na svět – pohled z koňského hřbetu a to přímo opravdického amerického westernového koně :-) Správný farmář zná také přírodu ve svém okolí, a tak jeden den vyrazíme do lesa a dozvíme se spostu zajímavstí o stromech. Víte, že stromy si mezi sebou povídají a navzájem si pomáhají? Vydáme se také na výlet do přírody a budeme objevovat a bádat, jaké rostliny tak rostou a jací žijí živočichové. Čeká nás také plno her a tvoření, nová kamarádství a báječná zábava :-)

 Tábor je určen pro děti ve věku 7-15 let, mladší děti po konzultaci s rodiči.

 

Termíny tábora 2019:

Turnus 1:       1.7. - 4.7.       volný
Turnus 2:       8.7. -12.7.      volný 
Turnus 3:       15. - 19.7.      volný
Turnus 4:       22.7 -.26.7.    volný
Turnus 5:       29.7. - 2.8.     volný
Turnus 6:       5.8. - 9.8.       volný
Turnus 7:       12.8. - 16.8.    volný
Turnus 8:       19.8. - 23.8.    volný
Turnus 9:       26.8. - 30.8.
    volný
 

 

Předpokládaný harmonogram dne:

07:40 - 08:00   sraz na Jarošově statku (dříve pouze po domluvě s lektorem)

08:00 - 11:30   péče o poníky a zvířátka na statku, farmářské dovednosti, svačina, tvořivé dílničky 

11:30 - 13:30   oběd, odpočinek, povídání o zvířatech, tvoření

13:30 - 16:00  odpolední farmářské a pohybové aktivity,  svačina, hry, soutěže, procházky

16:00               vyzvedávání dětí z tábora

 

Vyhrazujeme si právo měnit harmonogram podle aktuálního počasí.

 

Stravování:

Pro děti budou zajištěny teplé obědy a pitný režim. Svačinky si nosí děti samy

 

Ceny:
Cena za 1. turnus 1. - 4.7. je 2.100 Kč, cena za 2. - 9. turnus je 2.600 Kč, záloha je 1000 Kč. V případě odhlášení dítěte nejpozději 2 měsíce před nástupem na tábor, bude 50 % zálohy vráceno. Tábor je nutno doplatit nejpozději 14 dní před nástupem na vybraný turnus. V ceně tábora jsou zahrnuty teplé obědy, program, pitný režim, jízda na koni a zapůjčení bezpečnostní vesty a přilby.

 

Co s sebou?

Oblečení

Prosím, zvolte vhodné sportovní oblečení podle aktuálního počasí. Kalhoty by se neměly dětem vyhrnovat a neměly by být úplně tenké, nejlepší jsou silnější legíny nebo pružné džíny, přiléhavé u kotníků (ne klouzavé šusťáky). Nutná je pokrývka hlavy proti slunci. Přibalte dětem na převlečení také tričko, mikinu a tepláky ( promoknutí, atd.)

 

Boty
Dítě musí mít na nohou pevnou, uzavřenou obuv (tenisky) kvůli bezpečnosti při jízdě na koni. Můžete jim s sebou dát sandály na přezutí, ale na koně musí mít pevné boty, které nepadají.V případě deštivého počasí jsou vhodné gumové holínky.

 

Další

Repelent, pláštěnku (příp. deštník), pero, blok, papírové kapesníky. Vhodná je rovněž vlastní jezdecká nebo cyklistická přilba (není podmínkou, zapůjčení je v ceně tábora).

 

Chování:
Pokud dítě poruší zásady slušného chování a bude se chovat nevhodně, bude na své chování důrazně upozorněno. Pokud se nevhodné chování bude opakovat, bude dítě z tábora vyloučeno bez možnosti jakékoliv náhrady. Rodiče budou o nežádoucím chování svých dětí dostatečně a včas informováni. Za nevhodné chování považujeme kouření (které je na táboře přísně zakázáno), požívání alkoholu či jiných omamných látek, vulgární nadávky, nedodržování instrukcí lektorů a asistentů (protože se jedná o prostředí, kde jsou živá zvířata, vyžadujeme kvůli bezpečnosti maximální pozornost v této oblasti).

 

Důležité:

První den nástupu dítěte na tábor odevzdejte, prosím:

·         kopii průkazky zdravotní pojišťovny

·         prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti dítěte (ne starší než 3 dny) 

          a souhlas rodičů viz formulář „Prohlášení“

 

Upozornění: dovolujeme si Vás upozornit, že i přes nejlepší kontrolu a dozor může dojít k nepředvídané události. Proto prosíme, aby děti měly uzavřené vlastní úrazové pojištění, přestože to není podmínkou.

Pokud nebude přihlášen minimální počet 5 dětí, daný turnus se automaticky ruší. Pokud by k tomu došlo, bude tato informace umístěna na našem webu a zaslána e-mailem rodičům již přihlášených dětí. Samozřejmě bude nabídnuta možnost vrácení zálohy, či přehlášení dítěte na jiný termín.

 

Přihlášky a platby:

Přihlášky, zálohy a platby můžete odevzdávat osobně v areálu Jarošova statku nebo elektronicky. 

Platby můžete zasílat bankovním převodem na náš účet 3817394319/0800.

Do zprávy pro příjemce napište TÁBOR FARMÁŘ 1 ( - 9 podle vybraného turnusu) a  jméno a příjmení dítěte.  Doplatek táboru prosím zašlete na výše uvedený účet nebo doručte osobně nejpozději 14 dnů před nástupem na tábor.

Za přihlášené dítě se považuje to, které má odevzdanou vyplněnou přihlášku a zaplacenou zálohu nebo celou částku.

 

PŘEKÁŽKOU V ÚČASTI NA TÁBOŘE JE AKUTNÍ ONEMOCNĚNÍ NEBO ALERGIE NA ZVÍŘECÍ SRST !                                       

 Další informace na tel: 724 061 721, nebo na email  jarosuvstatek@seznam.cz

Přihláška

Prohlášení - Odevzdává se v den nástupu na tábor, datum den nástupu