Kynologický kroužek

15.10.2014 12:03

Upozornění zájemcům o kynologický kroužek.
Kroužek bude probíhat vždy v úterý a to v 17:00.