Tisková zpráva - projekt MSK

20.11.2017 22:57

Příroda kolem nás, o.p.s.

Tisková zpráva, 20. listopadu 2017

Za zvířaty a přírodou na Jarošův statek

Od července 2016 do října 2017 probíhal na Jarošově statku projekt Za přírodou a zvířaty na Jarošův statek, který byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci projektu Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji, dotační titul č. 1 Podpora agroturistiky.

Cílem projektu byla podpora turismu přívětivého k životnímu prostředí ve středisku ekologické výchovy společnosti Příroda kolem nás, o.p.s. na Jarošově statku ve Studénce. Snahou realizačního týmu projektu bylo umožnit zdravým i handicapovaným dětem i dospělým přímý kontakt se zvířaty a přírodou prostřednictvím aktivit s poníky, koňmi, králíky a dalšími zvířaty na Jarošově statku.

A jak se nám to povedlo?

V průběhu letních prázdnin 2016 a 2017 probíhaly příměstské tábory Jezdecko-chovatelský a Malý farmář, v průběhu školního roku od září 2016 do října 2017 víkendové aktivity Mini pony a Happy pony. Dětem se aktivity se zvířaty velmi líbily, dozvěděly se o nich spoustu zajímavých informací, vyzkoušely si péči o ně, naučily se základům jízdy na koních a ponících nebo své dovednosti zdokonalily.

Do aktivit se společně se zdravými dětmi zapojily také děti specifickými potřebami, s poruchami autistického spektra i děti se zvýšenou hyperaktivitou a úspěšně tak byly začleněny do běžného kolektivu.   Těší nás také, že se programů účastnily nejen děti ze Studénky a blízkého okolí, ale i
z Ostravy, Opavy, Nového Jičína, Bítova, Blanska a dokonce i dvě děti z Německa. Povědomí
o možnostech agroturistiky v Moravskoslezském kraji v blízkosti CHKO Poodří tak přesáhlo i hranice našeho kraje.

Pro aktivity se zvířaty jsme vybudovali nové mobilní ohrady. Některé ohrady slouží výcviku koní i k dalším aktivitám. Jiné k relaxaci a odpočinku zvířat v době mimo práce s klienty a dětmi. Tím se výrazně zlepšila pohoda zvířat na statku.

Součástí projektu byla také modernizace sociálního zařízení pro návštěvníky Jarošova statku. Místo zastaralého zařízení jsme vybudovali dvě samostatná WC, z toho jedno vyhovující potřebám pro imobilní návštěvníky, umývárnu se dvěma umývadly a teplou vodou a samostatnou sprchu. Komfort všech návštěvníků statku tak výrazně vrostl.

K propagaci aktivit jsme zhotovili reklamní materiály, které byly distribuovány veřejnosti a jsou k dispozici v areálu statku.

Díky projektu jsme tak zkvalitnili aktivity pro veřejnost, zázemí pro návštěvníky statku i pro zvířata a rozšířili povědomí o nabídce agroturistických služeb.

Podrobnější informace o projektu naleznete na webových stránkách www.jarosuv-statek.cz v sekci Projekty.

Ing. Sabina Poukarová, Ing. Kateřina Dziadková