Za zvířaty bez bariér

Začátkem roku 2017 jsme díky panu Dalimilu Klimšovi, tatínkovi dvou děvčat, která k nám na statek dochází za zvířaty, a který je zároveň zaměstnancem společnosti Vítkovice Steel, získali z Nadačního fondu Vítkovice Steel finanční dar na vybudování bezbariérového přístupu k boxům zvířat v hlavní budově areálu Jarošova statku. A jak se nám to povedlo, můžete vidět na fotografiích níže.

 
Projekt Za zvířaty bez bariér z pohledu pana Dalimila Klimši:

Jarošův statek ve Studénce je středisko ekologické výchovy, které provozuje nezisková organizace Příroda kolem nás, o.p.s. Probíhají zde volnočasové a zájmové kroužky pro děti, ekologické vzdělávací programy, školní výlety a další aktivity, zaměřené na přímý kontakt dětí se zvířaty, kterých chovají na statku asi šedesát. Můžete se svézt na koních nebo ponících a pohladit si můžete také oslíka, miniovečky, kozy nebo králíky.

Mé dvě dcery zde v minulých letech absolvovaly příměstské tábory, které se na statku pravidelně konají. Jelikož si aktivity na statku oblíbily, navštívili jsme jej několikrát i o víkendu. Jarošův statek je typická venkovská usedlost, není to nijak zmodernizované zařízení. Například přístup k boxům zvířat nebyl všude úplně rovný a některá místa byla hůře dostupná, zejména pro maminky s kočárky nebo imobilní návštěvníky, kteří statek také často navštěvují.

Díky dotaci z Nadačního fondu Vítkovice-Steel jsme pomohli vybudovat bezbariérový přístup k boxům zvířat v hlavní části areálu. Touto úpravou je nyní umožněn přístup i imobilním občanům, seniorům a maminkám s kočárky a je také zaručen bezpečnější přístup všem dětem.  Lépe se zde nyní dostanou i obtížněji se pohybující děti ze speciálních škol a ústavů, které se účastní ekologických vzdělávacích programů. Bezbariérová úprava usnadnila také animoterapeutické aktivity a v neposlední řadě pomáhá rozšířit řady běžných návštěvníků, kteří chodí do areálu relaxovat, užívat si okolní přírody a kontaktu se zvířaty.

Studénka je i dalším zaměstnancům našeho podniku přístupná lokalita – po dálnici 20 minut jízdy – a určitě všem doporučím návštěvu Jarošova statku, aby se děti měly možnost seznámit s chovem zvířat a sblížit se se zvířaty.

Dalimil Klimša

 
Původní stav:
 
 
Průběh stavebních prací:
 
Po rekonstrukci: