Jezdecký kroužek

 

 
 

    JEZDECKÝ KROUŽEK

Probíhá 1 x týdně ve dnech PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK,  PÁTEK  od 15:30 do 18:00 hod. 
                                                                                

 

 

Za účelem zkvalitnění našich služeb dochází k významným změnám ve fungování organizační struktury. Pro lepší možnost získávání financí a snadnější spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi jsme se rozhodli založit sportovní klub SK Jarošův statek, z.s.. Statut samostatného sportovního klubu nám umožní i budoucí snadnější účast na výstavách a závodech.

 

Náplň kroužku:

Kroužky začínají v 15:30 a končí v 18:00 hodin. Konají se i za nepříznivého počasí. Účastnit se mohou děti od 8 let věku, mladší děti po dohodě. Děti se v kroužcích učí:

·         jízdě na koni nebo poníkovi podle stupně výcviku, někteří na lonži, zkušenější samostatně na jízdárně, vždy pod dozorem cvičitele nebo instruktora

·         základní zásady vodění koní a poníků a manipulace s nimi

·         základní teoretickou i praktickou péči o koně i o další zvířata na statku

·         udržování pořádku a čistoty ve stáji

Členové starší 15 let, po dohodě i mladší, jsou povinni účastnit se víkendových příslužeb dle rozpisu (přibližně 1x za 3-4 týdny).

 

Platba:

Členský poplatek SK  Jarošův statek, z.s. za rok 2018 je  100,- Kč, od roku 2019 pak 200,- Kč ročně. Cena za Jezdecký kroužek pro 1. pololetí školního roku 2018/2019 je 3 500,- Kč. Částka je splatná do 25. září buď hotově v kanceláři Jarošova statku nebo po zřízení účtu SK také na účet u České spořitelny, číslo účtu Vám sdělíme v prvním týdnu měsíce září.

 

Pokud dítě ze závažných důvodů nebude moci kroužek trvale navštěvovat, je možné jej odhlásit s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která běží od 1. dne následujícího měsíce po písemném odhlášení.  Alikvotní část poplatku za kroužek Vám bude vrácena  Děti, které se nemohou kroužku zúčastnit kvůli nemoci nebo jiné události, si mohou kroužek nahradit v jiný den. Tuto náhradu je třeba dohodnout předem s cvičitelem.

Více informací na jarosuvstatek@seznam.cz

 

 

 STANOVY SK Jarošův statek