Srdečně Vás zveme na den plný dětí, poníků, her, soutěží a zábavného sportování

Soutěže jsou určeny pro poníky a děti od 3 do 18 let. Vítaná je účast začátečníků, pokročilých i hendikepovaných dětí.

KDY? Sobota 12.9.2015 od 10 do 17 hodin

KDE? Jarošův statek Studénka

 

ROZPIS

 

Neoficiální soutěže

 

1.      Základní údaje:

1.1.    Datum: 12. 9. 2015

1.2.    Pořadatel:  Příroda kolem nás o.p.s., Panská 229, Studénka

1.3.    Místo konání: Jarošův statek, Panská 229, Studénka

1.4.    Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů: RNDr. Lubomír Staš, CSc.

Hlavní rozhodčí: MVDr. František Horník
 

2.     Cíl akce:

·           Prožít zábavný den plný dětí, poníků, her, soutěží a zábavného sportování 

·           Představit okolním chovatelům, organizacím a divákům své chovatelské úspěchy a výsledky práce 

            s dětmi a poníky

·           Motivovat děti i dospělé, získat zkušenosti a navázat nové kontakty a spolupráci s „PONY“nadšenci 

            z okolí

·           Přestože soutěže nejsou oficiální, cílem je přiblížit se kvalitě a pravidlům oficiálních soutěží

 

3.     Technické údaje:

3.1.  VŠICHNI PONÍCI MUSÍ BÝT OZNAČENI ČÍSLEM. Soutěžící jsou povinni si zajistit identifikační čísla,

        kterými označí své poníky. Jakým číslem poníka označit se dozvíte po upřesnění startovních listin

        v den konání akce.

3.2.    Soutěže:

1.            Výstava – přehlídka poníků:

Soutěže se mohou účastnit poníci všech plemen. Klisny, valaši, hřebci i hříbata. Vystavovatelem může být dospělý i zkušenější dítě (děti nemohou vystavovat hřebce a hříbata). Dle počtu přihlášených mohou být poníci rozděleni do kategorií.
Startovné: 50 Kč

2.            Soutěž malý vystavovatel:

Soutěž určená pro děti od 3 let do 16 let s poníky všech plemen i bez plemenné příslušnosti. Soutěže se nemohou účastnit hřebci a poníci mladší 4 let. Děti předvedou své poníky na vodítku ve výstavním kruhu v kroku a klusu a ve výstavním postoji (v zastavení). Své poníky stručně představí. Hodnotí se úprava poníka a vodiče, schopnost dítěte poníka předvést a jednoduše představit.
Startovné: 50 Kč

3.            Lead Rein – dítě na poníku s vodičem:

Soutěž určená pro děti od 3 do 9 let. Povinná je tříbodová jezdecká přilba. Vodič musí být starší 16 let. Účastnit se mohou také poníci bez plemenné příslušnosti. Nemohou se účastnit hřebci. Poníci se předvádějí na vhodném stihlovém uzdění, otěže drží malý jezdec. Vodítko je prověšené. Děti předvádějí své jezdecké dovednosti v kroku a klusu (pracovním i lehkém, dle pokročilosti jezdce). Hodnocena je také estetická stránka: úprava poníka, oděv jezdce a vodiče a soulad celé trojice.
Startovné: 50 Kč

 

Abychom se přiblížili oficiálním soutěžím, doporučujeme účastníkům prostudovat pravidla pro hodnocení Lead Rein soutěží.

 

Doporučené odkazy:

https://www.equichannel.cz/lead-rein-pohar-2015-potreti-zpusob-hodnoceni-prace-vodice-a-prezentace-ve-vystavnim-kruhu https://www.ifauna.cz/kone/clanky/r/detail/7115/deti-a-ponici/

 

V případě účasti handicapovaných osob neplatí věkové omezení, kritéria soutěže je možné dle druhu postižení upravit a hodnocení bude probíhat individuálně.

 

U soutěží 2. a 3. proběhne také divácká soutěž: Miláček publika.

 

4.            Průvod účastníků

Slavnostní průvod všech účastníků dopoledního i odpoledního programu.

5.            Jízda zručnosti jednotlivci: 

Určeno pro děti od 3 let, možnost vodiče. Jezdec musí mít tříbodovou jezdeckou přilbu a bezpečnostní vestu. Náročnost trasy bude odpovídat věku zúčastněných.
Startovné: 50 Kč

6.            Jízda zručnosti – Štafetová soutěž družstev (dvojice nebo čtveřice dle počtu 

               přihlášených):

Určeno pro děti od 8 do 16 let. Jezdec musí mít tříbodovou přilbu a bezpečnostní vestu. Půjde o zjednodušenou verzi Pony games. Jezdec musí být schopen ovládat samostatně poníka ve všech chodech a spolupracovat s ostatními jezdci v týmu nebo ve dvojici.
Startovné: 50 Kč

7.            Pony faktor:

Soutěž spočívá v ukázce komunikace člověka s poníkem. Může jít o předvedení různých kousků, triků, krátké dramatizace. Soutěže se mohou účastnit jednotlivci i skupiny. Věk neomezen. Délka ukázky max. 10 minut.
Startovné: 50 Kč

8.            Křížkový parkur:

Určeno pro začínající závodníky a poníky, věk jezdce neomezen. Možnost absolvovaní parkuru i s vodičem.

Startovné: 100 Kč

9.            Parkur do 60 cm:  

Určeno pro poníky do 148 cm, věk jezdce neomezen.

Startovné: 100 Kč

10.        „Přeskoč, přelez, nepodlez“ :

Zábavná soutěž, které se mohou zúčastnit i diváci. Děti i dospělí budou překonávat překážky na trati postavené ve stylu koňského parkuru a jízdy zručnosti.

 

4.     Předběžný časový harmonogram:

Sobota 12. září 2015       

                                8:00  - 9:30 prezentace

                                DOPOLEDNÍ PROGRAM

                                10.00     soutěže č. 1 - 3

                                12:00 – 13:00 přestávka

                                ODPOLEDNÍ PROGRAM

                                13.00     soutěže č. 4 - 10

 

Doprovodný program:

Vození na koních a ponících, zábavné hry pro nejmenší.

 

              Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

 

5.     Všeobecné údaje:

5.1.    Jmenovité přihlášky posílejte na e-mail:  jarosuvstatek@seznam.cz . Uzávěrka přihlášek: 8.9.2015. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících podle pořadí došlých přihlášek.

5.2.    Kontakt na tel: 736 15 30 15
Do přihlášky uveďte:
Jméno, věk, pohlaví a KHV, případně původ poníka.
Jméno a věk jezdce, vystavovatele a vodiče, název klubu, organizace nebo jméno majitele poníka. Jméno a telefon kontaktní osoby.
Pro moderátora můžete uvést cca 3 věty, ve kterých poníka představíte.

Pro účast v Pony faktoru uveďte název a délku vystoupení, jména vystupujících osob a poníků.

5.3.    Soutěžící jsou povinni si zajistit čísla, kterými označí své poníky. Jakým číslem poníka označit se dozvíte po upřesnění startovních listin v den konání akce.

5.4.    Všichni účastníci jezdeckých soutěží do 18 let musí být vybaveni tříbodovou jezdeckou přilbou a bezpečnostní vestou. Vodič dle vlastního uvážení J

5.5.    Veškeré náklady spojené s účastí na pony hrách hradí vysílající složka. Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků.

 

6.     Veterinární předpisy:

6.1.    Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušná veterinární osvědčení dle platných veterinárních podmínek pro rok 2015. Požadujeme laboratorní vyšetření na infekční anemii s negativním výsledkem, které nesmí být starší 6 měsíců.

 

7.     Poskytované služby:

7.1.    Zdravotník zabezpečen po dobu konání soutěží.

7.2.    Veterinární služba: MVDr. František Horník.

7.3.    Ustájení ani ubytování pořadatel neposkytuje.

7.4.    Občerstvení formou bufetu.

 

8.     Ostatní ustanovení:

8.1.    Ceny: 1. -3. místo poháry, věcné ceny. Pro všechny účastníky soutěží stužka.

8.2.    Kancelář závodů otevřena od 8.00 hod, prezentace možná i telefonicky 736 15 30 15 od 8:00-9:30.

8.3.    Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu v závislosti na došlých přihláškách.

8.4.    Pořadatel odmítá jakoukoliv odpovědnost za nehody a nemoci, které postihly účastníky závodů nebo jejich koně. Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí.


 

 

Rozpis byl zpracován dne 18. 8. 2015

Schválil dne 19. 8. 2015: Ing. Sabina Poukarová, ředitelka Příroda kolem nás, o.p.s.

 

Program:

10:00 – 12:00    Přehlídka poníků různých plemen

Výstava poníků
Soutěž malý vystavovatel
Dítě na poníku s vodičem

12:00 – 13:00    Přestávka

13:00 – 17:00   Jezdecké hry a zábavné soutěže pro děti i dospělé

Slavnostní průvod všech účastníků
Jízda zručnosti – jednotlivci (možno i s vodičem)
Jízda zručnosti – družstva                          
Pony faktor – ukaž, co umíš

Křížkový parkur, parkur do 60 cm

Přeskoč, přelez, nepodlez – zábavná soutěž pro diváky

 

Celý den bude probíhat doprovodný program – vození dětí na ponících, hry a soutěže pro nejmenší

Občerstvení zajištěno. Vstupné pro diváky: dopoledne 20 Kč, odpoledne 30 Kč, celodenní 40 Kč, děti do 15 let v doprovodu rodičů zdarma.

Propozice pro účastníky budou zveřejněny v nejbližší době.