Objednávkový formulář ke stažení zde : 

                                 Objednávkový formulář.docx

 

Ekologické výukové programy (15 - 40 dětí)

1.     Co to je ekologický výukový program (EVP)

Ekologické výukové programy společnosti Příroda kolem nás, o.p.s. jsou formou výuky založenou na přímém kontaktu dětí s prostředím a se zvířaty.Probíhají ve středisku ekologické výchovy na Jarošově statku, které žákům umožní praktickou ekologickou výuku formou prožitku. Jednotlivé programy jsou přizpůsobeny věku účastníků.Svým obsahem jsou v souladu se školními vzdělávacími programy a doplňují tak učivo nejen průřezového tématu environmentální výchovy, ale také ostatních vzdělávacích oblastí.

 

2.     Hlavní cíle ekologických výukových programů

Hlavní cíl vychází z motta naší společnosti: „ Láska a poznávání přírody je prvním krokem k její ochraně“. Cílem je tedy prostřednictvím venkovních výukových programů poskytnout žákům možnost učinit první kroky k vytvoření vztahu a poznávání přírody a to přímým kontaktem s faunou a florou v ekosystému.

 

V současné době techniky a počítačů je možnost přímého kontaktu dětí s přírodou omezena. Čas, který stráví děti v přírodě formou vzdělávacích programů, je nejen prevencí fyzických a psychických problémů, aletaké velmi účinnou formou výchovy a vzdělávání. Informace, získané vlastním prožitkem a přímým kontaktem dětí se zvířaty, přírodou a okolním prostředím, mají dlouhodobý účinek. Ve spojení s možností samostatného plnění tematicky zaměřených úkolů pomáhají dětem hravou a nenásilnou formou k přijetí hodnot a osvojení chování směřující k ochraně a péči o životní prostředí a budování úcty k životu ve všech jeho formách.

 

3.     Obecné informace

Kde programy probíhají 

Ekologické výukové programy probíhají v areálu Jarošova statku ve Studénce, najdete nás v blízkosti nového zámku, ul. Panská 229, Studénka. (viz záložka Kontakty, Kde nás najdete)

 

Počet účastníků

Minimální počet žáků je 15, maximum je 40. Na jiném počtu žáků je možné se individuálně domluvit.

 

Jak program probíhá

Programy jsou vždy přizpůsobeny věku účastníků a mohou být tematicky zaměřené (např.Velikonoční tvořivá dílna). Jsou vedeny zkušenými lektory a asistenty. Program je zahájen přivítáním, seznámením s prostředím a krátkým proškolením ohledně bezpečnosti a chování. Následuje exkurze - komentovaná prohlídka statku s možností přímého kontaktu se zvířaty. Dále proběhne ekologický výukový program, jehož přesný obsah je uveden vždy v nabídce jednotlivých programů. Program je možné přizpůsobit dle požadavků školy.

 

Termíny, čas a délka programů

Délka trvání programů je 90 a 120 minut, včetně poučení o bezpečnosti a exkurze. Programy začínají v 9.30. Součástí je krátká přestávka. Ve výjimečných případech je možné dobu a čas individuálně upravit dle požadavků klienta a organizačních možností společnosti.

 

Odpovědnost

Za žáky nese zodpovědnost doprovázející pedagog. Ten je povinen si zajistit dostatečný doprovod (například při dělení třídy na více programů musí být pro každou skupinu jeden pedagogický dozor). Lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu.

 

Co vzít s sebou

Programy probíhají ve venkovním prostředí a v původních stavbách, které nejsou temperovány na pokojovou teplotu. Proto je vhodné mít teplejší oblečení, popřípadě oblečení odpovídající roční době a aktuálnímu počasí. Doporučujeme sportovní oblečení vhodné do přírody, které je možné ušpinit. Nutné jsou pevné uzavřené boty i v letním období. Dle počasí je vhodná také pláštěnka, holínky a repelent.

 

Omezení

Programu se nemohou zúčastnit osoby s alergií na zvířecí srst a akutním infekčním onemocněním.

 

Cena

Cena je vždy uvedena u jednotlivých programů. Při individuální úpravě délky a obsahu programu je cena dohodou. Pedagogický doprovod - vždy na 10 dětí 1 dospělý doprovod zdarma.

 

Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete na e-mailu: jarosuvstatek@seznam.cz, zasláním objednávkového formuláře. Do objednávky prosím uveďte: Název programu, Název a adresu organizace (školy), termín (datum), počet žáků a ročník, jméno a kontakt na osobu, která akci vyřizuje. Je vhodné si předem telefonicky ověřit, jestli je Vámi požadovaný termín volný. Tel.736 153 015. O přijetí objednávky a potvrzení termínu budete následně informováni.

Objednávkový formulář najdete zde : https://jarosuv-statek.webnode.cz/pro-skoly/

 

 

Nabídka programů:

Malý farmář a tvořívá dílnička

Zvířata a mláďata na statku

Člověk a příroda

Zvířata léčí - animoterapie

Zarezervované termíny exkurzí najdete v našem kalendáři.